auto- & bikertrein vanuit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk veilig over nacht naar landen van het zonnige Zuid-Europa met je voertuig reizen

Met eigen voertuig aan boord - veilig naar het vakantieoord!

Met de autotrein en bikertrein je voertuig vanuit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk veilig over nacht naar landen van het zonnige Zuid-Europa reizen

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op de webpagina autotrein.nl van Goa-travel NL. Door gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer. Onder gebruiken verstaat Goa-travel: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). Indien u zich toegang verschaft tot een deel van Goa-travel website, wordt u geacht van de disclaimer kennis te hebben genomen.

Zorgplicht

Ondanks de constante zorg en aandacht die Goa-travel besteedt aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Andere Partijen

Goa-travel maakt gebruik van websites en/of reserveringsmodules etc. van onze partners. Alle te boeken reizen, reisproducten en gerelateerde producten en/of diensten, waaronder bijvoorbeeld voertuighuur en dergelijke, worden door andere partijen dan Goa-travel aangeboden en via Goa-travel afgehandeld. Goa-travel is dan de bemiddelaar voor de partner.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website van Goa-travel zijn “vanaf” prijzen, exclusief bijkomende kosten, hetzij anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn bedoeld als indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Goa-travel en partners behouden zich het recht voor de vermelde prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen. Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en typefouten. Door een aanvraag in te dienen kunnen de actuele prijzen van de reisperiode worden ontvangen.

Informatie

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Toegankelijkheid

Hoewel het streven van Goa-travel erop is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan Goa-travel ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website van Goa-travel kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Copyright

Goa-travel behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de partners- informatiemateriaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een gebruiker van de sites van Goa-travel mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Goa-travel.

Vragen

Meent u dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan wordt u vriendelijk verzocht dit via e-mail te melden. Opmerkingen, ideeën, vragen etc. kunt u melden op het contactformulier.

Schade

Goa-travel en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers en hun werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.

Virussen

Goa-travel kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

error: Content is protected !!